Kennis & Inzichten

Het Outbreak Management Team brengt nodeloos 61.000 banen in gevaar

By juni 23, 2020 No Comments

Steeds vaker laten medisch specialisten uit het Outbreak Management Team (OMT) zich in de pers politiek uit. Dat is gevaarlijk én onwenselijk. Door te stellen dat grote evenementen als laatste weer toegestaan worden, doen Van Dissel en Wallinga een uitspraak over de economie, waar ze zich tot gezondheid moeten beperken. De uitspraak toont vooral aan dat het RIVM zich niet moet mengen in besluitvorming over een bedrijfssector waarvan ze niet eens rudimentaire kennis bezit.

Bij tandpijn bel ik de tandarts en bij een lekkende kraan de loodgieter. Dus dat premier Rutte voor medische vraagstukken zegt ‘blind te varen op het OMT’, begrijp ik. Maar deze medische specialisten uit het OMT laten zich steeds vaker uit over beleidskwesties die over specifieke sectoren gaan. Daar hebben deze medische specialisten niet of nauwelijks verstand van. De OMT-leden scheren hele sectoren over één kam en zetten daarmee nodeloos tienduizenden banen op het spel.

Dat er toenemende kritiek op dit kabinet is over het coronabeleid, werd op 16 juni bevestigd middels het aannemen van een motie om het kabinetsbeleid rond de aanpak van de coronacrisis te onderzoeken. Het optreden van de diverse OMT-leden, en het mogelijke mandaat dat ze daarvoor meekregen van het kabinet, zou daarin moeten worden meegenomen.

Dagelijks gaan bedrijven failliet door de coronacrisis. Achter ieder faillissement schuilen hartverscheurende persoonlijke verhalen van ondernemers en werknemers. Deze verhalen zien de kabinets- en OMT-leden niet. Hun besluitvorming wordt, logischerwijs, bepaald door kille statistieken. Maar het is laakbaar wanneer deze statistieken leiden tot faillissementen en ontslagen die volstrekt onnodig zijn en voorkomen hadden kunnen worden. Voor velen is het te laat, maar voor heel veel werknemers en bedrijven nog niet. Daarom zou het de kabinetsleden sieren wanneer zij met een vuist op tafel slaan en eisen van hun ambtenaren en adviesorganen om te vechten voor iedere arbeidsplaats.

De huidige generieke regelgeving moet razendsnel vervangen worden door regelgeving die gebaseerd is op differentiatie binnen bedrijfssectoren. Differentiatie gebeurt nu niet of nauwelijks. Dit blijkt uit de weigering van ambtenaren en OMT-leden om zich te verdiepen in de geraakte bedrijfssectoren, waardoor de urgente noodzaak tot differentiatie geen maatstaf is in de besluitvorming.

Door niet te differentiëren tussen sectoren ontstaat bizarre rechtsongelijkheid. Een retailbedrijf als IKEA mag open blijven, de Beverwijkse Bazaar draait weer volop, maar vakbeurzen blijven dicht. Terwijl vakbeurzen, in tegenstelling tot retail, door registratie het bezoek tot op de persoon vooraf kunnen maximeren. Ondertussen heeft het ministerie wél het ‘Protocol voor Zakelijke Bijeenkomsten’ in aanvulling op de RIVM-richtlijnen vastgesteld dus wat houdt hen tegen?

Door een onderscheid te maken tussen enerzijds festivals, concerten en sportwedstrijden (met als doel vermaak) en anderzijds vakbeurzen (met als doel ondernemen), worden in één klap 61.000 banen gered. Om dat in perspectief te plaatsen; als de vakbeurzensector één organisatie zou zijn, was het de grootste werkgever van Nederland.

Het gaat in deze specifieke situatie niet om een juridisch of technisch ingewikkeld onderscheid. Door twee eenvoudige veiligheidsmaatregelen kunnen ministers de Jonge en minister Grapperhaus met één pennenstreek deze banen redden. De eerste maatregel is evenementen met een zakelijk doel toestaan. Het identificeren van dit type evenementen kan eenvoudig worden overgelaten aan de veiligheidsregio’s, die dit proces inmiddels gewend zijn. Als tweede maatregel moet de huidige norm van maximaal 100 personen voor samenkomsten vervangen worden door een norm met een maximum van 1 persoon per 10 m2. De huidige norm van 100 personen ongeacht de ruimte (een beetje beurshal is minimaal 10.000m2) is niet meer te handhaven.

Het wiel hoeven de ministers niet uit te vinden: omliggende landen zijn ons al voorgegaan. In Duitsland zijn vakbeurzen alweer opengesteld en per 1 september zullen België en Frankrijk volgen.

Op woensdag 24 juni vindt een persconferentie van het kabinet plaats. Voor vakbeurzen, en veel andere sectoren wordt dit D-Day. Doordat vakbeurzen maanden voorbereidingstijd hebben, is bij het uitblijven van bovenstaande twee veiligheidsmaatregelen het najaar verloren, zullen honderden bedrijven failliet gaan en duizenden werknemers op straat komen te staan.
Het is voor al die ondernemers en werknemers niet te verkroppen dat door schijnbare juridische en ambtelijke gemakzucht hun bedrijven en banen dreigen te verdwijnen. Dat diverse sectoren een kort geding aanspannen of daarmee dreigen, is zeer begrijpelijk.

Voor alle belanghebbenden is het daarom belangrijk dat OMT-leden zich niet uitlaten over beleidskwesties, en dat premier Rutte niet blind vaart op het OMT, maar adviezen in het juiste economische perspectief plaatst.

Rolf Heynen, ondernemer en initiatiefnemer Veilig naar de Vakbeurs

Gastblogger

Gastblogger

Regelmatig plaatsen diverse gastbloggers hun kennis of informatie op het platform van Brandspacers. Sharing is caring!